آرشیو برچسب ها : مورچه خورت همت کاران

با انجام عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي تجهيزات، پست فوق توزيع ۶۳/۲۰ کیلوولت مورچه خورت، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ به دست پرتوان متخصصین شرکت فنی مهندسی همت کاران با موفقیت برقدار شد. پست مذكور ۶۰ مگاولت آمپر، ظرفيت داراي ۲ دستگاه ترانس ۳۰ مگاولت آمپري بود و که با تعویض هر دو […]

    برخی از کارفرمایان ما: