آرشیو برچسب ها : خط 20 مگاوات از پتروشیمی فجر

افتتاح پروژه خط انتقال ۲۰ مگاوات از پتروشیمی فجر و ساخت پست پاساژ ۳۳ کیلوولت اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره) پروژه خط انتقال ۲۰ مگاوات از پتروشیمی فجر و احداث پست پاساژ ۳۳ کیلوولت بندر امام خمینی روز سه شنبه ۱۳۹۶/۸/۲  به بهره برداری رسید.          

    برخی از کارفرمایان ما: