لیست مدیران و پرسنل شرکت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

سمت

1

منصور آقاکبیری

کارشناسی – برق

23

مدیر عامل

2

مجید صالحی

کارشناسی – برق

23

رئیس هیئت مدیره

3

احمدرضا غیور

کارشناسی – برق

35

نایب رئیس هیئت مدیره

4

محمد صالحی

کارشناسی – برق

38

سهامدار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

زمینه فعالیت

۱

محمد علی شاه نظری

کارشناسی مهندسی برق

۱۶

سرپرست گروههای تست و راه اندازی

۲

امیر مهدی کارشناس

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۱۱

مدیر واحد طراحی

۳

منصور هادی پور

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۱۱

مدیر واحد بازرگانی

۴

سید کمال شیخان

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۱۱

مدیر واحد مناقصات

۵

علیرضا مظاهری

کارشناسی ارشد حسابداری

۳۰

مشاور مالی

۶

مهدی نوروزی

کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

۶

مدیر پروژه

۷

سامان حیدری

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

۳

مدیر واحد انرژی های نو

۸

علی رمضانی

کارشناسی ارشد حسابداری

۶

مدیر واحد حسابداری

۹

سعیده کتابی پور

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

۶

کارشناس ارشد طراحی

۱۰

جلال فخرائی پور

کاردانی برق-قدرت

۱۶

سرپرست کارگاه

۱۱

مصطفی کریمی

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۱۸

سرپرست کارگاه

۱۲

رمضان عباسی

کارشناسی مهندسی عمران

۱۶

سرپرست کارگاه

۱۳

مهرداد کاظمی پور

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

۸

سرپرست کارگاه

۱۴

محمد قنواتی

کارشناسی مهندسی عمران

۱۲

دفتر فنی ساختمان

۱۵

امیر حسین فرقانی

کاردانی برق-قدرت

۷

سرپرست کارگاه

۱۶

مهدی انصاری پور

کارشناسی مهندسی صنایع- گرایش ایمنی صنعتی

۵

مسئول ایمنی و HSE

۱۷

منیر افراسیابی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۴

کنترل پروژه

۱۸

سعید همتی

کاردانی برق

۸

واحد مناقصات

۱۹

حسنعلی غیور

کارشناسی بیمه

۵

امور قراردادها

۲۰

علیرضا غیور

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۴

کارشناس طراحی

۲۱

محمد جواد صالحی

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۵

کارشناس طراحی

۲۲

رسول رستگاری

کارشناسی مهندسی برق- شبکه های انتقال و توزیع

۵

کارشناس طراحی

۲۳

امیر مسعود معین

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

۴

سرپرست کارگاه

۲۴

مجید ایزدی

کاردانی برق-قدرت

۷

واحد بازرگانی

۲۵

علی چمی

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۵

کارشناس طراحی

۲۶

احسان سالارپور

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۴

سرپرست کارگاه

۲۷

اشکان آزادی خواه

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

۴

مسئول تست و راه اندازی

۲۸

مجتبی دهقانی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش انرژی های  تجدید پذیر

۹

دفتر فنی

۲۹

امیر صادقی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۷

کارشناس طراحی

۳۰

مهدی نصوحی

کارشناسی مهندسی عمران

۱۰

مسئول دفتر فنی ساختمانی

۳۱

بهروز خدابخشی

کارشناسی حسابداری

۳

کارشناس حسابداری

 

 

    برخی از کارفرمایان ما: