راه اندازی پست ۶۳ کیلوولت EFS-B فولاد مبارکه

با حضور دکتر بهرام سبحاني پروژه افزايش ظرفيت پست ۴۰۰٫۶۳٫۳۰۰۵ از ۱۵۴۰به ۱۷۶۰ مگا ولت آمپر افتتاح و شرکت فولاد مبارکه گام ديگري براي دست يابي توليد ۷٫۲ ميليون تن فولاد خام برداشت.

به گزارش خبرنگار فولاد، دکتر بهرام سبحاني مدير عامل فولاد مبارکه روز سه شنبه در مراسم افتتاح و بهره برداري از پروژه هاي افزايش ظرفيت پست ۴۰۰ کيلو ولت و چند پروژه تأمين برق فشار متوسط، در خصوص اين افزايش ظرفيتها گفت : در شرايطي که تقاضاي بازار براي انواع محصولات فولاد مبارکه زياد است ما بخش اعظم نيروي خود را براي  توليد بکار مي گيريم و فرصت کارهاي مربوط به اصلاحات خطوط و افزايش ظرفيت را کمتر مي يابيم اما اکنون در اين بازه زماني که رکود بر بازار جهاني و کشورمان حاکم شده است فرصتي بدست آمده تا در همه بخشها خود را براي دوران رونق و رفع محدوديتها آماده کنيم تا با اجرايي کردن طرحهاي توسعه سازمان را چابک سازي کنيم .

پست ۶۳ کیلوولت EFS-B فولاد مبارکه

33

وي در همين رابطه ادامه داد: از آنجايي که فولاد مبارکه در ابتدا براي توليد ۲ ميليون و چهار صد هزار تن طراحي گرديده بود لذا پستهاي فشار قوي و امکانات مربوط به توزيع برق در راستاي همين ميزان توليد در نظر گرفته شده بود پس از آن اين تجهيزات براي دستيابي به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تن ارتقا يافت و هم اکنون هم همزمان و همگام با طرحهاي توسعه در واحدهاي واگن بر گردانها، انباشت و برداشت، احيا مستقيم و کوره هاي قوس الکتريکي و ريخته گري پستهاي فشار قوي و توزيع برق شبکه داخلي تقويت شدند تا انشاءاله راه دستيابي به توليد ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام هموار گردد . ضمن اينکه در آينده بايد واحد نوردگرم شماره ۲ احداث گردد چرا که با دستيابي به ظرفيت ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تن فولاد خام نياز شديدي به تقويت خطوط نورد گرم خود داريم تا از هرگونه خام فروشي بصورت فروش تختال جلوگيري کرده باشيم.

Picture 066

پست ۶۳ کیلوولت EFS-B فولاد مبارکه

مدير عامل فولاد مبارکه در اين رابطه تصريح کرد: براي رسيدن به اين هدف ارزشمند ساير واحدها تجهيز و آماده شده اند و به ظرفيت و توانايي بالقوه رسيده اند منتهي تا زمانيکه امکانات ريخته گري با تکميل احداث ماشين شماره ۵ ريخته گري کامل نگردد نمي توانيم اين توانايي را بالفعل کنيم و به هدف مورد نظر دست يابيم که طبق برنامه پيش بيني شده انتظار مي رود ما در تابستان سال ۹۵ شاهد در مدار توليد قرار گرفتن ماشين شماره ۵ ريخته گري باشيم .

در همين رابطه عليرضا استکي مدير اجراي پروژه هاي انرژي و سيالات فولاد مبارکه افزود: قسمت اعظم اين پروژه با همکاري شرکت هاي احيافرآيند، صفا نيکو و زيمنس، با نظارت شرکت فني مهندسي فولاد، در بازه زماني ۱۲ ماه و با هزينه ۲۳۰ ميليارد ريال انجام شد.

Picture 068

پست ۶۳ کیلوولت EFS-B فولاد مبارکه

وي در خصوص اهداف و جزئيات اين پروژه افزود: تأمين انرژي الکتريکي باسبار کوره هاي قوس الکتريکي به عنوان ترانس ششم باسبار کوره ها و ترانس هشتم پست و افزايش ديماند کوره هاي قوس از ۹۰۰ مگاوات به ۱۰۵۰ مگاوات انرژي ( با توجه به افزايش ظرفيت ترانسفورماتورهاي کوره هاي قوس از ۹۰ به ۱۴۰مگاولت آمپر) از اهم اهداف اين پروژه بود که با نصب ترانس هشتم ظرفيت کامل پست ۴۰۰٫۶۳٫۳۰۰۵ کيلوولت از ۱۵۴۰ به ۱۷۶۰  مگاولت آمپر افزايش مي يابد که در نوع خود يکي از پستهاي برق بزرگ شبکه برق کشور مي باشد.

Picture 076

پست ۶۳ کیلوولت EFS-B فولاد مبارکه

مدير اجراي پروژه هاي انرژي و سيالات خاطر نشان کرد: ترانس ۴۰۰ کيلوولت و کابل هاي ۶۳ کيلوولت بطور مستقيم توسط فولاد مبارکه از شرکت ايران ترانسفو و شرکت سيمکو تأمين شده است. ساير تجهيزات شامل کابلها، برقگير، استراکچر، سيستمهاي آلارم از سازندگان داخلي و توسط پيمانکار تأمين گرديد. ضمن اينکه کليه کارهاي طراحي، ساختماني و اسکلت فلزي و نصب، تست و راه اندازي توسط مشارکت احيا فرآيند و صفانيکو و تحت نظر ناحيه اجراي پروژه هاي انرژي و سيالات و شرکت مهندسي فولادمبارکه و هماهنگي و همکاري صميمانه با بهره بردار ناحيه انرژي و سيالات و امور قراردادها صورت گرفته است.

استکي در ادامه از تعويض کابل کوره هاي قوس الکتريکي و اجراي مسير شماره يک پست PEL ,RED خبر داد و گفت: اين پروژه نيز با همکاري شرکت هاي ايران کارت و سيمکو و در بازه زماني ۱۸ ماه و با صرف ۲۱۰ ميليارد ريال هزينه به پايان رسيد.

Picture 092

پست ۶۳ کیلوولت EFS-B فولاد مبارکه

وي در خصوص هدف اجراي اين پروژه گفت: توجه به افزايش ظرفيت ترانس کوره هاي قوس الکتريکي و مشکلات خطوط تغذيه کننده پست هاي واحد گندله سازي(PEL) و احيا مستقيم(RED) پروژه فوق الذکر اجرا گرديد.

در اين پروژه شرکت فولاد مبارکه مستقيما نسبت به خريد کابلها و سرکابلها و مفصلهاي  ۶۳ کيلوولت به مبلغ ۱۵۰ ميليارد ريال از طريق شرکت سيمکو اقدام نمود و تأمين مابقي تجهيزات از جمله رله ها و همچنين عمليات نصب کابلها و سر کابلهاي پروژه  به عهده شرکت ايران کارت بوده است که از همکاري صميمانه بهره بردار ناحيه انرژي و سيالات،دستگاه نظارت، امور قراردادها و تلاش پيمانکار تقدير بعمل مي آيد.

عليرضا استکي در بخش ديگري از اين گزارش به اجراي پروژه احداث پست فوق توزيع EFS-B فولادسازي به ظرفيت۵۰ مگاولت آمپر و اهداف آن اشاره کرد و در اين رابطه گفت: اين پروژه نيز با مشارکت و همکاري شرکت همت کاران و سامان انرژي، به مدت ۱۵ماه، با هزينه ۱۱۰ميليارد ريال و با هدف تأمين برق فشار متوسط ماشين ريخته گري و تأسيسات سرويس هاي جنبي آن و همچنين کمک به پايداري ترانسفورماتورهاي پست قديم فوق توزيع EFS اجرا گرديد.

Picture 084

پست ۶۳ کیلوولت EFS-B فولاد مبارکه

وي خاطر نشان کرد: عمده تجهيزات ساخت داخل شامل کليه کابلهاي ۶۳ و ۶٫۶ و کنترل و فشار ضعيف، ارت و متعلقات، راکتور، کليه تابلوهاي قدرت،کنترل و حفاظت، هواساز، مقاومت زمين، باطري شارژر، بانک هاي خازني، استراکچر، ترانس هاي کمکي و ترانسهاي اصلي قدرت، مستقيماً توسط فولاد مبارکه از شرکت ايران ترانسفو تأمين گرديد ضمن اينکه کليه کارهاي طراحي، ساختماني و اسکلت فلزي و نصب، تست و راه اندازي توسط شرکتهاي همت کاران و سامان انرژي و تحت نظر ناحيه اجراي پروژه هاي انرژي و سيالات، شرکت مهندسي فولاد مبارکه، هماهنگي و همکاري صميمانه با بهره بردار ناحيه انرژي و سيالات و همچنين امور قراردادها صورت گرفته است.

    برخی از کارفرمایان ما: