وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی مرکب از معاونین و مدیران کل این وزارتخانه طی سفر به بندر امام خمینی(ره)، از پروژه “تعمیرات اساسی منجر به PM شبکه های توزیع برق و روشنایی بندر امام خمینی (ره)” بازدید نموده و نحوه فعالیت این پروژه و میزان پیشرفت آن را جویا شد.

 

 

 

 

    برخی از کارفرمایان ما: