روز دوشنبه مورخ ۱۸ دی ماه ۹۷ آقای مهندس موسی الرضایی مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان در پست ۲۳۰ کیلوولت اسلام آباد حضور یافتند و پیشرفت کارهای صورت گرفته و همچنین مشکلات پیش رو پروژه “توسعه پست ۲۳۰ کیلوولت اسلام آباد ۲” را جویا شدند.

همچنین آقای مهندس منصور آقاکبیری مدیرعامل شرکت فنی مهندسی همت کاران با حضور در پست اسلام آباد فعالیت های صورت گرفته را ارائه کردند.

 

 

 

    برخی از کارفرمایان ما: