با نزدیک شدن به اتمام کار پروژه خط انتقال ۲۰ مگاوات از پتروشیمی فجر و احداث پست پاساژ ۳۳ کیلوولت بندر امام خمینی، شرکت فنی مهندسی همت کاران موفق به کسب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد HSE در سال ۹۵ شد.

 

    برخی از کارفرمایان ما: