با انجام عمليات ساختماني، نصب، تست و راه اندازي تجهيزات، پست فوق توزيع ۶۳/۲۰ کیلوولت مورچه خورت، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ به دست پرتوان متخصصین شرکت فنی مهندسی همت کاران با موفقیت برقدار شد.

پست مذكور ۶۰ مگاولت آمپر، ظرفيت داراي ۲ دستگاه ترانس ۳۰ مگاولت آمپري بود و که با تعویض هر دو ترانس از ۳۰MVA به ۴۰MVA ، ظرفیت این پست را به ۸۰MVA افزایش داد.

 

    برخی از کارفرمایان ما: