افتتاح پروژه برقرسانی به روستای یحیی آباد کاشان

بزرگترین پروژه برق رسانی روستایی در شهرستان کاشان در زمان کوتاه به دست پرتوان متخصصین شرکت فنی مهندسی همت کاران در منطقه کوهستانی و صعب العبور یحیی آباد کاشان با حضور دکتر مومنیان فرماندار کاشان و بسیاری از مسئولین استان افتتاح شد.

IMG_20170209_223120

 

IMG_20170209_223102

 

IMG_20170209_223105

 

IMG_20170209_223117

 

IMG_20170209_223053