اولین دوره تخصصی و آموزشی رله ( تربیت کارشناس رله و حفاظت ) که توسط شرکت فنی مهندسی همت کاران در اصفهان برگزار شده بود، با موفقیت به پایان رسید. این دوره آموزشی که حدود ۱۱۲ ساعت کلاس فشرده را دارا بود

 

IMG_20170211_161340

در این دوره،

♦ طراحی حفاظت و هماهنگی حفاظتی رله ها
محاسبات اتصال کوتاه ، انوع آرایش های شبکه ، انواع روش های ارتینگ در فشار ضعیف و متوسط ، سایزینگ ترانسفورماتورهای اندازه گیری ، آشنایی با مفاهیم حفاظت ، آشنایی با انواع تجهیزات حفاظت در LV و بررسی منحنی LSI ، آشنایی با انواع تجهیزات حفاظت در MV ، آشنایی با کدهای ANSI و تعریف این حفاظت ها ، حفاظت فیدرها (کابل ها ، باس بارها و سوئیچگیرها)

♦ حفاظت موتور و انجام Case Stud
مشخصات الکتریکی موتور ، مرورر کلی از منشاء خطا ها و حفاظت های مربوطه موتورها ، حفاظت در مقابل اضافه بار ، حفاظت در مقابل Excessive Starting time و LRC ، حفاظت در مقابل افزایش تعداد استارتها ، حفاظت عدم تعادل جریان ، حفاظت افت جریان ، حفاظت ارت فالت

♦ جهت ورود اطلاعات رله زیمنس
آشنایی با رله های زیمنس (SIPROTEC) و کار با نرم افزار DIGSI بابرای ورود اطلاعات

♦ حفاظت ترانسفورماتور و انجام Case Study
انواع خطاها در ترانس قدرت ، بررسی طرح واره حفاظتی مختلف ترانسفورماتورها ، حفاظت اضافه بار ، حفاظت در برابر اتصال کوتاه فاز ، حفاظت در برابر اتصال کوتاه ارت ، حفاظت در برابر اضافه شار

♦ جهت ورود اطلاعات رله اشنایدر
آشنایی با رله های اشنایدر (SEPAM)

♦ جهت ورود اطلاعات رله ABB
آشنایی با رله های ABB و کار با نرم افزار CAP با رویکرد ژنراتور برای ورود اطلاعات

♦ حفاظت پست و خطوط انتقال و انجام Case Study
حفاظت باسبار (حفاظت دیفرانسیل ، حفاطت جریانی) ، حفاظت بی ترانسفوماتورهای قدرت ، حفاظت بی خطوط انتقال انرژی (رله های جهت دار ، حفاظت دیستانس ، حفاظت دیفرانسیل) ، روش های ارتباطی پست ها

♦ جهت ورود اطلاعات رله Micom
آشنایی با رله های Micom و کار با نرم افزار S1 Studio با رویکرد خط و پست برای ورود اطلاعات

♦ تست رله ها
دوره تست رله ها با استفاده از دستگاه Omicron (تست های ولتاژی و جریانی)

ویژگی دوره ها:
• دوره های جامع و کاربردی
• گارانتی یادگیری دوره ها
• استفاده ازاساتید برجسته و مجرب
• انجام پروژه های کاربردی درهر واحد آموزشی
• ارائه گواهینامه (فارسی ولاتین) درپایان دوره
• هزینه مناسب تر با توجه به مطالب

    برخی از کارفرمایان ما: