برق داری پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مشتاق

عملیات اجرایی توسعه پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت مشتاق با حضور مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان پایان یافت.

جناب آقای مهندس رسول موسی رضایی مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان با حضور در پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مشتاق واقع در خیابان سلمان فارسی اصفهان با بهره برداري از پروژه توسعه این پست ضمن قدردانی از دست اندرکاران این پروژه، افزود: این عملیات با انعقاد قرارداد مجزا در بخش‌های تامین تجهیزات، اجرای عملیات برقی و ساختمانی، حمل و تامین بخشی از  تجهیزات از انبار مرکزی، انجام شد و ترانسفورماتور مذکور برق‌دار و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
۲۰۱۶۰۸۰۵_۰۹۰۵۳۴

 

425420019_102067

 

425714964_47044

 

IMG_20160805_075246

 

IMG_20160805_104238