برگزاری مانور ایمنی در پست EFS فولاد مبارکه

در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ راس ساعت ۱۰ صبح ، مانور برق گرفتگی طبق سناریو در پست برق  EFSB انجام شد.  مانور دقیقا در زمان برنامه ریزی شده شروع شد و مراحل مانور با مشارکت و همکاری واحدهای درگیر انجام پذیرفت .یکی از پرسنل شرکت به نام آقای عباس سلطانی حین کار برروی تابلوی   pc01 بوده که ناگهان دچار شک ناشی از برق گرفتگی شده و به روی زمین می افتد.

  
گزارش عملکرد
پرسنل در جدول زیر به اجمال توضیح داده شده است :

فعالیت

مسئول مربوطه

تاریخ

ساعت

شروع مانور

مهندس کریمی

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۰۰

اطلاع به اورژانس

علی بهرامی

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۰۳

اطلاع به آتش نشانی

علی بهرامی

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۰۳

اطلاع به مسئول ایمنی شرکت

علی بهرامی

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۰۳

چک کردن علائم حیاتی مصدوم

مهدی انصاریپور

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۰۴

حضورآتش نشانی در محل

———–

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۰۶

حضور اورژانس

———–

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۰۸

انتقال مصدوم به اورژانس

اورژانس و آتش نشانی

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۱۳

ایمن نمودن محل

مهدی انصاریپور

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۱۴

نقاط قوت :

– حضور سریع گروه های امدادی در محل حادثه

– عدم وقوع حادثه مجدد طی عملیات امداد و نجات

– نجات سریع مصدوم

– انجام کلیه مراحل درحداقل زمان

  • حضور مدیریت ایمنی و آتش نشانی ، سرپرست آتش نشانی ، کارشناسان ایمنی مرکز و توزیع
    برق و توسعه انرژی سیالات پس از شروع مانور

700

900

800


در پایان ازکلیه گروه های اورژانس و آتش نشانی و ناحیه انرژی سیالات و واحد درگیر
مانور تشکر و قدردانی می گردد.