پیشنهاد ویژه برای مهندسین برق

شرکت فنی و مهندسی همت کاران برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره SIPROTEC 5 شرکت زیمنس نموده است . لذا تمامی افرادی که تمایل به شرکت در دوره مذکور را دارند جهت ثبت نام با شماره تلفن ۳۲۲۱۵۹۰۹-۰۳۱ داخلی ۲۶ تماس بگیرند. قابل ذکر است با توجه به محدود بودن ظرفیت دوره اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند.

    برخی از کارفرمایان ما: