نصب، تست و راه اندازي

داراي مهندسين، متخصصين و تكنسين هاي مجرب برق در زمينه تست تجهيزات پروژه هاي فشار قوي، تست و راه اندازي پروژه هاي فشار قوي و توزيع و خطوط انتقال نيرو، تست و راه اندازي تجهيزات جهت رله ها

    برخی از کارفرمایان ما: