معرفی نامه

معرفی نامه شرکت فنی مهندسی همت کاران
شرکت: فنی مهندسی همت کاران
نوع مالکیت: سهامی خاص
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۴۹۶۲
شماره ثبت:۶۷۱
تاریخ ثبت: ۱۳۷۵/۰۳/۰۷
محل ثبت: اصفهان
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۴۴۵۸۶۳۱
زمینه فعالیت : ارائه خدمات مهندسی، طراحی،مشاوره،تأمین تجهیزات،نصب،
تست و راه اندازی پروژه های مرتبط با صنعت برق و صنایع پتروشیمی
آدرس اینترنتی شرکت: hematkaran.com
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، چهار باغ پائین ، جنب هتل پیروزی ، ساختمان عبدالهی ، طبقه دوم ، واحدهای ۲ و ۴
کد پستی: ۸۱۳۶۶۳۴۵۶۱          تلفن: ۳۲۲۱۵۹۰۹ ـ ۰۳۱         تلفکس: ۳۲۲۱۲۱۷۵ ـ ۰۳۱

آدرس دفتر تهران: خيابان استاد مطهری نرسیده به سهروردی ، خيابان اورامان، نبش کوچه مسجد پلاک ۸ ،واحد ۲
کد پستی: ۱۵۷۸۶۴۳۳۱۳  تلفن:     ۸۸۸۳۹۱۲۳ ـ ۰۲۱       فاکس:   ۸۸۸۴۷۱۶۳ ـ۰۲۱