لیست مدیران و پرسنل شرکت فنی و مهندسی همت کاران

ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سابقه کار
زمینه فعالیت
۱
محمد علی شاه نظری
کارشناسی مهندسی برق
۱۶
سرپرست گروههای تست و راه اندازی
۲
امیر مهدی کارشناس
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۱۱
مدیر واحد طراحی
۳
منصور هادی پور
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۱۱
مدیر واحد بازرگانی
۴
سید کمال شیخان
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۱۱
مدیر واحد مناقصات
۵
علیرضا مظاهری
کارشناسی ارشد حسابداری
۳۰
مشاور مالی
۶
مهدی نوروزی
کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت
۶
مدیر پروژه
۷
سامان حیدری
کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت
۳
مدیر واحد انرژی های نو
۸
علی رمضانی
کارشناسی ارشد حسابداری
۶
مدیر واحد حسابداری
۹
سعیده کتابی پور
کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت
۶
کارشناس ارشد طراحی
۱۰
جلال فخرائی پور
کاردانی برق-قدرت
۱۶
سرپرست کارگاه
۱۱
مصطفی کریمی
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۱۸
سرپرست کارگاه
۱۲
رمضان عباسی
کارشناسی مهندسی عمران
۱۶
سرپرست کارگاه
۱۳
مهرداد کاظمی پور
کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت
۸
سرپرست کارگاه
۱۴
محمد قنواتی
کارشناسی مهندسی عمران
۱۲
دفتر فنی ساختمان
۱۵
امیر حسین فرقانی
کاردانی برق-قدرت
۷
سرپرست کارگاه
۱۶
مهدی انصاری پور
کارشناسی مهندسی صنایع- گرایش ایمنی صنعتی
۵
مسئول ایمنی و HSE
۱۷
منیر افراسیابی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
۴
کنترل پروژه
۱۸
سعید همتی
کاردانی برق
۸
واحد مناقصات
۱۹
حسنعلی غیور
کارشناسی بیمه
۵
امور قراردادها
۲۰
علیرضا غیور
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۴
کارشناس طراحی
۲۱
محمد جواد صالحی
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۵
کارشناس طراحی
۲۲
رسول رستگاری
کارشناسی مهندسی برق- شبکه های انتقال و توزیع
۵
کارشناس طراحی
۲۳
امیر مسعود معین
کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت
۴
سرپرست کارگاه
۲۴
مجید ایزدی
کاردانی برق-قدرت
۷
واحد بازرگانی
۲۵
علی چمی
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۵
کارشناس طراحی
۲۶
احسان سالارپور
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۴
سرپرست کارگاه
۲۷
اشکان آزادی خواه
کارشناسی مهندسی برق- قدرت
۴
مسئول تست و راه اندازی
۲۸
مجتبی دهقانی
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش انرژی های  تجدید پذیر
۹
دفتر فنی
۲۹
امیر صادقی
کارشناسی مهندسی مکانیک
۷
کارشناس طراحی
۳۰
مهدی نصوحی
کارشناسی مهندسی عمران
۱۰
مسئول دفتر فنی ساختمانی
۳۱
بهروز خدابخشی
کارشناسی حسابداری
۳
کارشناس حسابداری

    برخی از کارفرمایان ما: