فلومترهای گاز ازت انرژی سیالات مجتمع فولاد مبارکه

فلومترهای گاز ازت انرژی سیالات مجتمع فولاد مبارکه

عنوان پروژه: تهیه و تامین تجهیزات، لوازم و مصالح و مواد مورد نیاز و اجرای عملیات نصب، تست و راه اندازی فلومترهای شبکه گاز ازت در ناحیه انرژی سیالات مجتمع فولاد مبارکه

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه

وضعیت پروژه: در دست اجراء

درصد پیشرفت: %20

مبلغ قرارداد: 5,012,891,364 ریال

IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۰۷۲۶۳۸
IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۰۵۷۳۱
IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۶۵۰۱۸
IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۷۰۷۳۴
photo_2017-08-01_15-05-19
photo_2017-08-01_15-05-09

 

    برخی از کارفرمایان ما: