طراحی پست های فشارقوی

استانداردهای پست های ۶۳/۲۰ کیلوولت

در این مطلب ما به استاندارد پست های ۶۳/۲۰ کیلو ولت (طرح مشخصات عمومی پستها) میپردازیم. در بررسی اکثریت پستهای ۶۳/۲۰ کیلو ولت در کشورمان موید این مسئله است که عمدتا از طرحها و فلسفه های مختلفی در طرح این پست ها استفاده شده و به عبارت دیگر وقتی صحبت از طرح پستی میشود با نام بردن از سازنده پست، تیپ طراحی مشخص کی گردد. اما از آنجا که سیاست وزارت نیرو بر مبنای ایجاد امکانات ساخت داخلی در مورد اکثر تجهیزات اینگونه پست ها قرار گرفته است. ضرورت ایجاد یکنواختی در طرخ خا به نحوی که از یکسو کاربرد این تجهیزات را در پست های مزبور میسر ساخته و از سوی دیگر این امکان را ایجاد نماید تا حتی الامکان محصولات تولید داخلی از تنوع کمتری در مشخصات برخوردار باشند، استاندارد و تیپ نمودن طرح پستهای ۶۳/۲۰ کیلو ولت را اجتناب ناپذیر می سازد. بدیهی است که این امر، قبل از فراهم آمدن امکانات لازمه برای تولیدات داخلی، امکان سفارش یکنواخت و چه بسا در صورت مصلحت یکجای بعضی از اقلام پستها که طبیعتا اقتصادی تر از سفارش های جداگانه می باشد، را ایجاد می نماید.

دانلود

—————————————————————————————————–

هندبوک دستی تابلوهایABB

(استاندارد تابلو ها

IEC60298  (استاندارد تابلو ها):

IEC60056(استاندارد كليدهاي فشار قوي)

IEC 6044-1 (استاندارد ترانسفورماتور جريان)

IEC60186 (استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ)

 IEC60255 (استاندارد رله هاي حفاظتي ):

IEC60439-1 (استاندارد عمومي تجهيزات فشار ضعيف)

IEC60529 (استاندارد درجه حفاظت تابلو

IEC60694 (استاندارد شرايط عمومي تابلوهاي فشار قوي و تجهيزات كنترل ( فرمان ))

ولتاژ نامي  (Rated Voltage )

سطح عايقي نامي (Rated Insulation Level ) :

فركانس نامي(Rated Frequency) :

جريان نامي(Rated Current) :

افزايش درجه حرارت (‏Temperature Rise ( :

جريان قابل تحمل كوتاه مدت نامي ( Rated short-time withstand current ) :

جريان نامي قطع اتصال كوتاه ( Rated short-circuit breaking curent ( :

جريان نامي وصل اتصال كوتاه ( Rated short-circuit making current ) :

ولتاژ تغذيه نامي كنتاكها و مدارات كمكي:

درجه حفاظت مكانيكي،  استاندارد IP ( Mechanical Degree of  Protection):

انواع تابلو ها از لحاظ ساختار

انواع تابلو از لحاظ محل نصب

انواع تابلو ها از لحاظ ايستايي

انواع تابلوها از لحاظ متحرك بودن ديژنگتور

انواع تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ

كليدها ( Circuit Breakers ) و ايزولاتورها (Isolators )

ايزولاتور( Isolator )

Load Switch ( سكسيونر قابل قطع زير بار ) :

Off Load Isolator  ( سكسيونر غير قابل قطع زير بار )

كنتاكتورها

كليد قدرت ( Circuit Breaker or Disjoncteur  )

كليدهاي فشار ضعيف

كليدهاي مينياتوري

كليدهاي اتوماتيك ( كمپكت )   ( M.C.C.B.)   Moulded  Case Circuit Breakers

كليدهاي هوايي   Air Circuit Breakers ( A.C.B.)

كليدهاي فشار متوسط

مكانيزم عملكرد دژنكتور

سيكل عملكرد  دژنكتور ( Rated  Operating Sequence )

Auto Reclosing

سيستم Anti Pumping

ترانسفورماتور اندازه‌گيري

ترانسهاي جريان

اثر جريان حرارتي Ith

اثر Burden

اثر ۱Aيا ۵A بودن

كميتهايي كه بايستي آن را محاسبه نمود تا بتوان CT را ساخت

تست تابلو ها

تست عايقي

Megger test

Power frequency

تست هاي روتين

دانلود هندبوک به زبان اصلی

    برخی از کارفرمایان ما: