سیستم زمین

طراحي سیستم زمین و اندازه گیری پارامترهای ایمنی شبکه زمین

هدف از گرد آوري اين جزوه کمک به علاقمندان، جهت درک عميق تر مفاهيم مربوط به سيستم هاي زمين و آشنائي با روشهاي روز آمد و کار آمد اين بخش از مهندسي برق است که گر چه در گذشته بي توجه با آن برخورد ميشده ولي در وضعيت فعلي مملکت و حجم عظيم پروژه هاي صنعتي و پيشرفت فن آوري، جايگاه خودرا پيدا کرده و مطمئنآ در آينده هم بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود.
در اين جزوه سعي بر آن است تا با زبان ساده و تصاوير شماتيک ، مفهوم براي خواننده جابيفتد ، اما به علت دامنه وسيع موضوع و تعدد مباحث در مواردي که نياز به توضيحات بيشتر ميباشد به مراجع ضميمه که به صورت فايل الکترونيکي در اختيار شما قرار داده شده است مراجعه فرمائيد.

دانلود با فرمت PDF

دانلود با فرمت WORD

—————————————————————————————————–

    برخی از کارفرمایان ما: