سوابق پروژه های انجام شده

سوابق پروژه های انجام شده

ردیف

 

عنوان پروژه

 

شماره قرارداد

 

کارفرما

 

سال قرارداد

 

۱

 

توسعه و احداث پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت
جهاد آباد کرمان

۱۹/۹۴

 

شرکت سهامی برق
منطقه ای کرمان

۱۳۹۵

 

۲

 

توسعه کلید دردست و عملیات ساختمانی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت مشتاق

 

۳۲۳/۲۰۰۶/۹۳۰

 

شرکت سهامی برق
منطقه ای اصفهان

۱۳۹۵

 

۳

 

برقرسانی به طرح های تملک دارائی سال ۹۴ در ۶ شهرستان استان اصفهان

 

۹۴/۱۴۵۳

شرکت توزیع نیروی
برق استان اصفهان

۱۳۹۵

 

۴

 

طراحی و مهندسی، خرید و انجام کارهای ساختمانی و نصب ، تست و راه اندازی پست ۶٫۶/۶۳ کیلوولت EFS-B بصورتEPC

 

۴۸۳۶۸۳۳۹

۴۸۳۶۸۳۴۰

 

مجتمع فولاد
مبارکه اصفهان

۱۳۹۴

 

۵

 

توسعه کلید دردست و عملیات ساختمانی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت مورچه خورت

 

۱۸۱/۷۰۴۳/۹۴۰

 

شرکت سهامی برق
منطقه ای اصفهان

۱۳۹۴

 

۶

 

برقرسانی به طرح های مسکن مهر در ۸  شهرستان استان اصفهان

 

۹۴/۱۳۷۸

 

شرکت توزیع نیروی
برق استان اصفهان

۱۳۹۴

 

۷

 

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ کیووات  بصورتOFF-GRID    و ONGRID

 

****

 

مشترکین خصوصی

 

۱۳۹۴

 

۸

 

برقرسانی به چاه آب نیروگاه کرمان واقع در دشت جوپاری

 

۳۵/ الف /۹۳

 

شرکت تولید نیروی
برق کرمان

۱۳۹۳

 

۹

 

تهیه و اجرای عملیات برقرسانی به دره گاو چادگان

 

۷۳/۹۳

شرکت توزیع نیروی
برق استان اصفهان

۱۳۹۳

 

۱۰

 

خرید تجهیزات برقرسانی و عملیاتی تعویض چراغ های ۷۰ و۴۰۰ وات سدیم با چراغ ۶۰ و۱۲۰ وات LED در محور هفت باغ علوی کرمان

 

۲۰۴/۹۳

 

 شرکت توزیع نیروی برق
شمال استان کرمان

۱۳۹۳

 

۱۱

 

نصب پست های هوائی و زمینی و روشنائی بلوار روستای اراضی شهرستان مبارکه

 

۳۰۲/۱۶۸۳/۲ ج

 

شرکت تعاونی دهیاری های
بخش مبارکه

 

۱۳۹۳

 

۱۲

 

توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی،روشنائی معابر و نیرو رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق کرمان غرب فاز ۲

 

۷۹/۹۳

 

شرکت توزیع نیروی
شمال استان کرمان

 

۱۳۹۳

 

۱۳

 

توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی،روشنائی معابر و نیرو رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق کرمان شهرستان چترود

 

۷۳/۹۳

 

شرکت توزیع نیروی
شمال استان کرمان

۱۳۹۳

 

۱۴

 

توسعه کلید دردست و عملیات ساختمانی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت حافظ

 

۲۵۷/۲۰۰۴/۹۳۰

 

شرکت سهامی برق
منطقه ای اصفهان

۱۳۹۳

 

۱۵

 

خرید و عملیات روشنائی بلوار آزادی شهر فولادشهر

 

۲۳۲۶۲/۹۳

 

شهرداری فولادشهر

 

۱۳۹۳

 

۱۶

 

تهیه و اجرای اسکلت مساجد در محله های F1 و F2 شهر جدید فولادشهر

 

۲۸۴۸/۹۲ ص

۲۸۴۹/۹۲ ص

 

شرکت توسع و
عمران فولادشهر

۱۳۹۲

 

۱۷

 

تهیه و اجرای عملیات برقرسانی به چاه آب واقع در بلوار گل گهر سیرجان

 

۲۴۴۷/۹۲

 

شرکت معندنی و
صنعتی گل گهر

۱۳۹۲

 

۱۸

 

احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستائی واقع در منوجان

 

۹۲-۰۴۰۷-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۰

 

شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان

۱۳۹۲

 

۱۹

 

رفع افت ولتاژ واقع در منوجان و رودبار

 

۹۲-۰۴۱۷-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۲۶

 

شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان

۱۳۹۲

 

۲۰

 

توسعه، اصلاح و روشنائی معابر روستایی شهرستان رابر

 

۹۲-۰۲۷۱-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۹

 

شرکت توزیع نیروی
برق جنوب کرمان

۱۳۹۲

 

۲۱

 

تهیه و اجرای بانک ترانس پست ۲۰/۶۳ کیلوولت زهکلوت در شهرستان کهنوج بصورت کلیددردست

 

۲۷/۹۲

 

شرکت سهامی برق
منطقه ای کرمان
۱۳۹۲

 

۲۲ اجرای عملیات روشنائی بلوار آزادی  فولادشهر ۳۵۸۷/۹۲ شهرداری فولادشهر

۱۳۹۲

 

۲۳

 

نورپردازی و روشنائی و تاسیسات برقی تقاطع های غیر هم سطح شهر کرمان

 

۳۱۴۲۶/۹۲

 

شهرداری کرمان

 

۱۳۹۲

 

۲۴

 

عملیات احداث کلیددردست پست ۱۳۲/۲۰kv شهید مطهری کرمان و عملیات برکناری و حمل ترانسفورماتور قدرت از پست ۱۳۲ کیلوولت کاظم آباد به پست مطهری

 

۸۹/۹۱

۷۹//۹۱

شرکت برق منطقه ای کرمان

 

۱۳۹۱

 

۲۵

 

روشنایی معابر ترمیم و اصلاح شبکه های توزیع برق در امور های شرکت توزیع

 

۱۳/ع/۹۱

 

شرکت توزیع نیروی
برق شمال استان کرمان

۱۳۹۱

 

۲۶

 

عملیات توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر شبکه های توزیع برق فاز ۵ کرمان

 

۱۷۷/۹۱

 

شرکت توزیع نیروی
برق شمال کرمان

۱۳۹۱

 

۲۷

 

عملیات روشنائی و ترمیم و اصلاح شبکه های توزیع بم فاز۴

 

۹۱-۰۰۲۰-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۵

 

شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان

 

۱۳۹۱

 

۲۸

 

عملیات و افزایش طول خطوط برقرسانی به مسکن مهر سیرجان

 

۹۱-۰۰۱۱-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۳

 

شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان

۱۳۹۱

 

۲۹

 

توسعه کلیددردست و عملیات ساختمانی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت مینادشت

 

۱۵۸/۲۰۰۵/۹۱۰

 

شرکت سهامی برق
منطقه ای اصفهان

 

۱۳۹۱

 

۳۰

 

عملیات تعویض سیم به کابل خودنگهدار و تعویض تیرهای فرسوده در امور ۲ برق یزد

 

۶۰۳/۳۸۴/۳۰/ق

 

شرکت توزیع نیروی
برق استان یزد

۱۳۹۱

 

۳۱

 

احداث شبکه های برق  ۱۱ کیلوولت در سلیمانیه

 

****

 

شرکت توزیع برق سلیمانیه عراق

 

۱۳۹۰

 

۳۲

 

برقرسانی به سکونتگاه های حاشیه شهر کرمان

 

 

ع/۱۰-۹۰

 

 

 

شرکت توزیع نیروی
برق شمال کرمان

۱۳۹۰

 

۳۳

 

افزایش طول خطوط انتقال و توزیع برق تا ورودی  شهرک های صنعتی

 

۹۰-۰۰۶۵-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۰

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۹۰

 

۳۴

 

برقرسانی در محدوده فاز ۶ مدیریت برق کرمان

 

۱۲۰-۹۰

 

شرکت توزیع برق
شمال استان کرمان

 

۱۳۹۰

 

۳۵

 

عملیات برقرسانی به مسکن مهر شهرستان های کرمان          (از اعتبارات داخلی امور)

 

۹۰-۰۰۵۷-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۰

 

شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان

۱۳۹۰

 

۳۶

 

عملیات برقرسانی به مسکن مهر شهرستان های کرمان          (از اعتبارات وزارت نیرو)

 

۹۰-۰۰۵۸-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۰

 

شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان

 

۱۳۹۰

 

۳۷

 

عملیات تعویض سیم به کابل خودنگهدار شهر کروک شهرستان بم

 

۹۰-۰۰۳۰-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۵

 

شرکت توزیع نیروی برق
جنوب استان کرمان

۱۳۹۰

 

۳۸

 

طراحی و توسعه کلید در دست پست ۶۶٫۳۳ کیلوولت  و اجرای خط ۳۳ کیلوولت واحد نمک زدایی بی بی حکیمه ۱

 

۲۵۷۳/۸۹/ص

۲۵۷۲/۸۹/ص

مناطق نفت خیز جنوب

 

۱۳۸۹

 

۳۹

 

احداث دو دستگاه پست فیوزی ۶۳/۲۰ کیلوولت جندق و انارک به صورت کلید در دست

 

۱۴۷/۱۰۲۳/۸۸۰

 

شرکت برق
منطقه ای اصفهان

۱۳۸۹

 

۴۰

 

برقرسانی تا ورودی شهرک صنعتی شماره ۲ سیرجان

 

۸۹-۰۰۷۷-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۳

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۹

 

۴۱

 

اصلاح و ترمیم شبکه های فشار ضعیف بم فاز ۲          (تعویض کابل مسی با کابل خود نگهدار)

 

۸۹-۰۱۸۵-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۵

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۹

 

۴۲

 

توسعه و احداث،اصلاح و بهینه سازی،روشنایی معابر و  نیرو رسانی شبکه های توزیع در محدوده برق زرند

 

۱۱۳-۸۹

 

شرکت توزیع برق شمال
استان کرمان

۱۳۸۹

 

۴۳

 

انجام عملیات توسعه پست  ۱۳۲/۲۰kv اسفندوقه

 

۴۶/۸۸

 

شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۸

 

۴۴

 

عملیات مربوط به جابه جایی ترانس های ۲۰/۶۳ کیلوولت پست سد زاینده رود واقع در حومه اصفهان

 

۲۲۸/۱۰۲۴/۸۷

 

شرکت برق
منطقه ای اصفهان

۱۳۸۸

 

۴۵

 

عملیات مربوط به جابه جایی ترانس های ۲۰/۶۳ کیلوولت پست سیمان اصفهان

 

۲۲۸/۱۰۲۴/۸۷

 

شرکت برق
منطقه ای اصفهان

۱۳۸۸

 

۴۶

 

نصب،تست و راه اندازی پست ۳۳/۱۳۲ کیلوولت بستان

 

۳۷/۱۰/وب/۸۸

 

شرکت برق منطقه ای خوزستان

 

۱۳۸۸

 

۴۷

 

نصب،تست و راه اندازی پست ۳۳/۱۳۲ کیلوولت دزفول

 

۳۲/۱۰/وب/۸۷

 

شرکت برق منطقه ای خوزستان

 

۱۳۸۸

 

۴۸

 

واگذاری توسعه و احداث اصلاح و بهینه سازی  روشنایی معابر ایجاد نقاط مانور در شهرستان منوجان

 

۸۸-۰۰۸۷-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۲۶

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۸

 

۴۹

 

ترمیم و اصلاح شبکه های برق در شهرستان جیرفت

 

۸۸-۰۲-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۶

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۸

 

۵۰

 

ترمیم و اصلاح شبکه های برق شهرستان کهنوج

 

۸۸-۰۴-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۲۰

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۸

 

۵۱

 

ترمیم و اصلاح شبکه های برق در شهرستان عنبر آباد

 

۸۸-۰۳-۰۶-۳۳۰۰۴۷-۱۲۷

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۸

 

۵۲

 

ترمیم و اصلاح شبکه های برق در شهرستان کهنوج و فاریاب

 

۸۸-۰۲۳۸-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۲۰

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان
 

۱۳۸۸

 

۵۳

 

ترمیم و اصلاح شبکه های برق شهرستان کهنوج

 

۸۸-۰۰۸۶-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۲۰

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۸

 

۵۴

 

عملیات برقرسانی به شبکه های توزیع در شهرستان های عنبرآباد،ساردوئیه و دلفارد

 

۸۸-۰۲۷۸-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۶

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

 

۱۳۸۸

 

۵۵

 

ترمیم و اصلاح شبکه های برق شهرستان جیرفت(فاینانس)

 

۸۸-۰۵۱-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۶

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

 

۱۳۸۸

 

۵۶

 

تامین تجهیزات و احداث شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف در شهر زرند

 

۱۹۸-۸۷

 

شرکت توزیع برق
شمال استان کرمان

۱۳۸۷

 

۵۷

 

تامین تجهیزات و احداث شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف در شهر رفسنجان

 

۲۰۰-۸۷

 

شرکت توزیع برق
شمال استان کرمان

۱۳۸۷

 

۵۸

 

احداث شبکه روشنایی معابر از میدان آزادی تا میدان مشتاق در استان کرمان

 

۲۰۵-۸۷

 

شرکت توزیع برق
شمال استان کرمان

۱۳۸۷

 

۵۹

 

اجرای عملیات کلید در دست رفع افت ولتاژ در ۱۵ بخش از توابع شهرستان کهنوج  استان کرمان

 

۴۵-۸۷

 

شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۷

 

۶۰

 

اجرای عملیات کلید در دست رفع افت ولتاژ در ۱۵ بخش از توابع شهرستان اسلام آباد  استان کرمان

 

۴۹-۸۷

 

شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۷

 

۶۱

 

تهیه تجهیزات و احداث شبکه های فشار متوسط در جیرفت،عنبر آباد و ساردوئیه

 

۸۷-۰۲۰۷-۰۶-۳۰۰۴۷-۱۰۶

 

شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان

۱۳۸۷

 

۶۲

 

توسعه کلید در دست  پست های۶۳/۲۰kvکهنوج ۱،اسلام آباد و صولان

 

A/127/86

B/127/86

 

شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۶

 

 

۶۳

نصب،تست و راه اندازی توسعه پست ۶۳/۲۰kv قصر شیرین

 

**** شرکت برق
منطقه ای غرب

۱۳۸۴

 

۶۴ توسعه کلید در دست  پست۶۳/۲۰kv چاه حاجی به صورت بانک ترانس ۱/۵۸/۸۳ شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۳

 

۶۵

 

اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی شبکه های بهینه سازی فشار ‏متوسط هوایی و زمینی۲۰kvداخل شهری و بیرون شهری در استان اصفهان

 

**** شرکت توزیع
برق استان اصفهان

۱۳۹۰-۱۳۸۴

 

۶۶

 

تهیه و احداث بیش از ۲۰ پست زمینی ۲۰ کیلوولت اختصاصی جهت مشترکین مصارف سنگین در استان اصفهان

 

****

 

شرکت توزیع برق
استان اصفهان

۱۳۹۰-۱۳۸۴

 

۶۷

 

اجرا و بهینه سازی بیش از ۵۰ پست زمینی ۲۰kv در استان اصفهان

 

****

 

شرکت توزیع برق
استان اصفهان

۱۳۹۰-۱۳۸۴

 

۶۸

 

توسعه پست ۱۳۲/۲۰kvرستم آباد کرمان

 

۶۸/۸۰

 

شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۰

 

۶۹

 

تهیه تجهیزات،اجرای عملیات ساختمانی، نصب،تست و راه اندازی توسعه پست های برق منطقه ای کرمان مناطق نیروگاه  کهنوج، فاریاب،زهکلوت و چاه حاجی

 

۶۸/۸۰

 

شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۰

 

۷۰

 

تهیه تجهیزات،طراحی،نصب و تست و راه اندازی توسعه پست های ۶۳/۲۰kv اسلام آباد و ‏منوجان

 

۳۷/۸۱

 

شرکت برق
منطقه ای کرمان

۱۳۸۱

 

۷۱

 

عملیات اجرایی روشنایی محوطه و سیستم ارتینگ سایت پتروشیمی

 

KN-S-3

 

شرکت پتروشیمی کارون

 

۱۳۸۱

 

۷۲

 

تعمیر و نگهداری تاسیسات و برق پتروشیمی کارون

 

KN-15/36

 

شرکت پتروشیمی کارون

 

۱۳۸۲

 

۷۳

 

عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و برق پتروشیمی کارون

 

KN-15/77

 

شرکت پتروشیمی کارون

 

۱۳۸۲

 

۷۴

 

احداث پست ۶۳/۶٫۶kv سیمان ایلام بصورت indoor

 

****

 

کارخانه سیمان ایلام

 

۱۳۷۶

 

۷۵ همکاری با شرکت نیکو الکتریک در اجرای پروژه های :

نصب،تست و راه اندازی برق و ابزار دقیق واحد ۰۶ مجتمع پتروشیمی ‏اراک واحد‎EH-2‏(دو اتیل هگزاتون)‏

اجرای برق و ابزار دقیق مخازن اصلی و ذخیره مجتمع پتروشیمی اراک

نصب،تست و راه اندازی برق و ابزار دقیق واحد۰۷ مجتمع پتروشیمی اراک ‏‏(بوتاکلر)

اجرای کامل سیستم ‏HVAC‏ واحدهای ‏EBD/PBR‏ مجتمع پتروشیمی اراک‏

اجرای نصب،تست و راه اندازی برق و ابزار دقیق واحد ‏BD/PBR‏ مجتمع‏ پتروشیمی اراک

اجرای عملیات برقرسانی۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف به خوابگاه دانشجویان صنعت و نفت ‏اهواز و ملایرو تأمین تجهیزات

 

****

 

شرکت پتروشیمی اراک

 

۱۳۷۶-۱۳۷۱