زمینه های فعالیت

فعالیت های این شرکت در چهار بخش ذیل خلاصه می شود:

 

[docxpresso file=”http://hematkaran.com/wp-content/uploads/2016/02/1-3.odt” comments=”true”]

 

    برخی از کارفرمایان ما: