مرکز دانلود

طراحي سیستم زمین و اندازه گیری پارامترهای ایمنی شبکه زمین

هدف از گرد آوري اين جزوه کمک به علاقمندان، جهت درک عميق تر مفاهيم مربوط به سيستم هاي زمين و آشنائي با روشهاي روز آمد و کار آمد اين بخش از مهندسي برق است که گر چه در گذشته بي توجه با آن برخورد ميشده ولي در وضعيت فعلي مملکت و حجم عظيم پروژه هاي صنعتي و پيشرفت فن آوري، جايگاه خودرا پيدا کرده و مطمئنآ در آينده هم بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود.
در اين جزوه سعي بر آن است تا با زبان ساده و تصاوير شماتيک ، مفهوم براي خواننده جابيفتد ، اما به علت دامنه وسيع موضوع و تعدد مباحث در مواردي که نياز به توضيحات بيشتر ميباشد به مراجع ضميمه که به صورت فايل الکترونيکي در اختيار شما قرار داده شده است مراجعه فرمائيد.

 

دانلود

—————————————————————————————————–

ترانسفورماتورهاي اندازه گيري

ترانسفورماتورهاي اندازه گيري شامل ترانسفورماتورهايي است كه براي تبديل كميت هاي ولتاژ و جريان در شبكه قدرت به مقادير قابل استفاده براي وسايل اندازه گيري (نظير وات مترها، وارمترها، آمپرمترها )، وسايل حفاظتي (نظير رله هاي اضافه جريان، اضافه ولتاژ، ديفرانسيل، د يستانس)، وسايل كنترلي (نظير سنكروسكوپ و ثبات ها) مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

دانلود

—————————————————————————————————–

استانداردهای پست های ۶۳/۲۰ کیلوولت

در این مطلب ما به استاندارد پست های ۶۳/۲۰ کیلو ولت (طرح مشخصات عمومی پستها) میپردازیم. در بررسی اکثریت پستهای ۶۳/۲۰ کیلو ولت در کشورمان موید این مسئله است که عمدتا از طرحها و فلسفه های مختلفی در طرح این پست ها استفاده شده و به عبارت دیگر وقتی صحبت از طرح پستی میشود با نام بردن از سازنده پست، تیپ طراحی مشخص کی گردد. اما از آنجا که سیاست وزارت نیرو بر مبنای ایجاد امکانات ساخت داخلی در مورد اکثر تجهیزات اینگونه پست ها قرار گرفته است. ضرورت ایجاد یکنواختی در طرخ خا به نحوی که از یکسو کاربرد این تجهیزات را در پست های مزبور میسر ساخته و از سوی دیگر این امکان را ایجاد نماید تا حتی الامکان محصولات تولید داخلی از تنوع کمتری در مشخصات برخوردار باشند، استاندارد و تیپ نمودن طرح پستهای ۶۳/۲۰ کیلو ولت را اجتناب ناپذیر می سازد. بدیهی است که این امر، قبل از فراهم آمدن امکانات لازمه برای تولیدات داخلی، امکان سفارش یکنواخت و چه بسا در صورت مصلحت یکجای بعضی از اقلام پستها که طبیعتا اقتصادی تر از سفارش های جداگانه می باشد، را ایجاد می نماید.

 

دانلود

—————————————————————————————————–

    برخی از کارفرمایان ما: