تصاویر پروژه خواف و سنگان

پست 400/132 کیلوولت خواف و پست 132/20 کیلوولت سنگان

 

عنوان پروژه: تامین تجهیزات و اجرای پست 400/132 کیلوولت خواف و 132/20 کیلوولت سنگان

کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

وضعیت پروژه: در دست انجام

درصد پیشرفت: %5

مبلغ پروژه:  107,073,021,447 ریال

hdr
IMG_20170206_113736
IMG_20170207_160451
hdr
photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۲_۱۸-۴۰-۱۰
photo_2017-08-05_08-30-35
photo_2017-08-05_08-30-40
photo_2017-08-05_08-40-18

 

    برخی از کارفرمایان ما: