پروژه جابجایی خطوط گاز نورد گرم شهید خرازی

جابجایی خطوط گاز نورد گرم شهید خرازی

 

عنوان پروژه: عملیات ساختمانی، طراحی، تهیه، نصب، تست و راه اندازی و جابجایی خطوط گاز نورد گرم شهید خرازی به صورت PC

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه

وضعیت پروژه: در دست انجام

درصد پیشرفت: %10

مبلغ پروژه:  79/377/447/410 ریال

IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۰۷۲۶۳۸
IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۰۵۷۳۱
IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۶۵۰۱۸
IMG_۲۰۱۷۰۷۱۶_۱۷۰۷۳۴
photo_2017-08-01_15-05-19
photo_2017-08-01_15-05-09

 

    برخی از کارفرمایان ما: