تجهیزات پستهای فشارقوی

ترانسفورماتورهاي اندازه گيري

ترانسفورماتورهاي اندازه گيري شامل ترانسفورماتورهايي است كه براي تبديل كميت هاي ولتاژ و جريان در شبكه قدرت به مقادير قابل استفاده براي وسايل اندازه گيري (نظير وات مترها، وارمترها، آمپرمترها )، وسايل حفاظتي (نظير رله هاي اضافه جريان، اضافه ولتاژ، ديفرانسيل، ديستانس)، وسايل كنترلي (نظير سنكروسكوپ و ثبات ها) مورد استفاده قرار مي گيرند.

دانلود

—————————————————————————————————–

    برخی از کارفرمایان ما: