پست های فشار قوی

گروه پست متشکل از سه بخش مدیریت و کنترل پروژه، طراحی مهندسی فشار قوی، فشار ضعیف و ساختمان و مدیریت اجرایی می باشد. این گروه با بهره گیری از نیروهای توانمند و با تجربه و برخورداری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به روز، کلیه نیازهای پروژه های شرکت را تامین می نماید. در خصوص بخش مدیریت اجرایی این گروه علاوه بر انجام کلیه خدمات ساختمانی، نصب و راه اندازی برقی، عملیات تعمیر و نگهداری، بهره برداری و اپراتوری پستهای فشار قوی و پست های توزیع شبکه ریلی را نیز در دست انجام دارد. لذا با توجه به توانمندیهای اشاره شده بیشتر پروژه های انجام شده به صورت EPC می باشد.

    برخی از کارفرمایان ما: