آخرین اخبار شرکت

 • گواهی ISO9001:2008
 • گواهی HSE
 • تقدیرنامه - پست 63/20 کیلوولت مینادشت
 • تقدیرنامه - پست 63/20 کیلوولت جندق
 • تقدیرنامه - پست 63/20 کیلوولت انارک
 • تقدیرنامه برترین پیمانکار سال 92-91 برق منطقه ای اصفهان
 • تقدیرنامه - 3 پست کهنوج، اسلام آباد و صولان - برق منطقه ای کرمان
 • تقدیرنامه - برترین پیمانکار سال 89 شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
 • تقدیرنامه - توزیع شمال استان کرمان
 • تقدیرنامه - برق منطقه ای کرمان
 • تقدیرنامه - توزیع برق شمال استان کرمان
 • تقدیرنامه - توزیع جنوب استان کرمان

 

    برخی از کارفرمایان ما:

برگزاری دوره SIPROTEC 5

شرکت فنی و مهندسی همت کاران برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری دوره SIPROTEC 5 شرکت زیمنس نموده است . لذا تمامی افرادی که تمایل به شرکت در دوره مذکور را دارند جهت ثبت نام با شماره تلفن 32215909-031 داخلی 26 تماس بگیرند. قابل ذکر است با توجه به محدود بودن ظرفیت دوره اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند.

شرح دوره SIPROTEC 5